กระทรวงแรงงานแนะ ! นายจ้างใช้แรงงานกัมพูชาตามระบบ MOU RSS

 

กระทรวงแรงงาน เผยยอดแรงงานกัมพูชากลุ่มผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง (ใบจับคู่) ที่ต้องเข้าสู่การพิสูจน์สัญชาติคงเหลืออีก 2 แสนคน คาดไม่ทัน 31 ธ.ค. 60 แนะนายจ้างทำ MOU แทน พร้อมย้ำแรงงานกัมพูชาไปจ่ายค่าธรรมเนียมเอกสารการเดินทาง (TD) ที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเท่านั้น 

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า ขณะนี้มียอดแรงงานกัมพูชากลุ่มผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง (ใบจับคู่) ที่ต้องเข้าสู่การพิสูจน์สัญชาติคงเหลืออีก 2 แสนคน ซึ่งกังวลว่าอาจจะไม่ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาซึ่งกำลังเปิดอยู่ 3 ศูนย์ ตามที่เคยประชาสัมพันธ์ไปแล้วนั้น ทางการกัมพูชาสามารถทำได้วันละประมาณ 1,400 คน ซึ่งทางการกัมพูชาจะได้พิจารณาเพิ่มจำนวนในการดำเนินการให้มากขึ้น เพื่อให้ทันตามกำหนดระยะเวลา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขอให้นายจ้างนำแรงงานกลุ่มใบจับคู่เข้าสู่กระบวนการนำเข้าตามระบบ MOU และในการแก้ไขปัญหาระยะยาว ขอให้วางแผนการบริหารจัดการอัตรากำลังทดแทน เช่น จ้างคนไทย หรือใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรทดแทนการใช้แรงงาน ปรับกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ เป็นต้น

นายวรานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดบริการพิสูจน์สัญชาติกัมพูชามี 3 แห่งคือ 1) กรุงเทพมหานคร ที่อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 4 เลขที่ 2539 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 2) จังหวัดระยอง ที่ มายอง โอทอป เลขที่ 201 หมู่ 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา 3) จังหวัดสงขลา ที่ตลาดฟุกเทียน เลขที่ 99 หมู่ 3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 4,400 บาท เป็นค่าธรรมเนียมเอกสารการเดินทาง (TD) จำนวน 2,350 บาท ค่าตรวจลงตรา (VISA) 500 บาท  ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ 500 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน 550 บาท และขอย้ำว่าจ่ายที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเท่านั้น ไม่ต้องไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น อีเลฟเว่น) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694