เตือน ! ระวังถูกหลอกไปทำงานนวดในรัฐกาตาร์ หลังพบนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง RSS

 

กระทรวงแรงงาน เตือนคนหางานระวังถูกหลอกไปทำงานร้านนวด (แฝงบริการทางเพศ) ในรัฐกาตาร์ หลังพบคนหางานประสบปัญหานายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง และได้รับค่าจ้างไม่ตรงกับที่ตกลงไว้ และได้ร้องขอความเป็นธรรมจากรัฐช่วยให้เดินทางกลับประเทศเป็นจำนวนมาก

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ว่าขณะนี้คนไทยใช้ช่องทางที่รัฐกาตาร์ผ่อนคลายเรื่องการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อไปทำงานในร้านนวด (แฝงบริการทางเพศ) โดยไม่ผ่านการรับรองสัญญาจ้างจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา หรือกระทรวงแรงงานประเทศไทย และเมื่อไปทำงานแล้วประสบปัญหาได้รับค่าจ้างไม่เป็นไปตามที่ตกลงกับนายจ้างก่อนเดินทาง จึงเดินทางไปร้องเรียนที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เพื่อขอเดินทางกลับ ดังนั้น จึงขอย้ำเตือนผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานนวดในรัฐกาตาร์อย่าหลงเชื่อการชักชวนจากสาย/นายหน้า หรือสื่อต่าง ๆ ว่าจะมีรายได้สูง และหากเกิดปัญหานายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮาจะไม่สามารถช่วยเหลือหรือคุ้มครองคนไทยได้ เนื่องจากรัฐกาตาร์มีกฎหมายควบคุมแรงงานชาวต่างชาติที่ต้องได้รับความยินยอมจากนายจ้างก่อนจึงจะเดินทางออกนอกรัฐกาตาร์ได้อย่างไรก็ตาม หากประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 02-245-6708 – 9 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694