กรมการจัดหางานเพิ่มช่องทางให้ยื่นลงทะเบียนรายงานตัว สำหรับแรงงานต่างด้าว กลุ่มใบจับคู่ และกลุ่มบัตรสีชมพู ที่ยังไม่ได้มาดำเนินการที่ศูนย์ One Stop Service RSS

 

กรมการจัดหางานเพิ่มช่องทางให้ยื่นลงทะเบียนรายงานตัว
สำหรับแรงงานต่างด้าว กลุ่มใบจับคู่ และกลุ่มบัตรสีชมพู
ที่ยังไม่ได้มาดำเนินการที่ศูนย์ One Stop Service 
ที่เว็บไชต์ http://express.doe.go.th
และสามารถรับชมวีดีโอสาธิตการใช้งานระบบได้ที่ 
http://express.doe.go.th/manual-vdo.html
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่านั้น !!!
มิฉะนั้นจะหมดสิทธิอยู่ในราชอาณาจักร
และไม่สามารถขออนุญาตทำงานได้อีกต่อไป #ไม่มีคิวเข้าossรีบลงทะเบียนภายใน31มีค61เท่านั้น