ยอดลงทะเบียนต่างด้าวทะลุกว่า 1 ล้าน 2 แสนแล้ว RSS

 

กระทรวงแรงงาน เตรียมปิดจ็อบศูนย์ OSS ยอดขณะนี้อยู่ที่กว่า 1,200,000 คน เหลืออีกประมาณกว่า 140,000 คน จากยอดทั้งหมดกว่า 1,300,000 คน พร้อมย้ำนายจ้างหากไม่สามารถดำเนินการที่ศูนย์ OSS ได้ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์กรมการจัดหางาน http://www.doe.go.th  หรือสแกนคิวอาร์ โค้ด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคมนี้ 

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) โดยศูนย์ฯ ได้เปิดตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 จำนวน 80 ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ คือ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 4 ศูนย์ฯ ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้ว ยอดขณะนี้อยู่ที่กว่า 1,200,000 คนแล้ว คงเหลืออีกประมาณกว่า 140,000 คน จากยอดที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น 1,379,252 คน ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานก็ได้มีการปรับแผนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดคือ ลดขั้นตอน เพิ่มเวลา เพิ่มช่องทาง กล่าวคือ ลดขั้นตอนสำหรับกลุ่มที่พิสูจน์สัญชาติแล้วเหลือเพียงดำเนินการในขั้นตอนการตรวจลงตราวีซ่าของตรวจคนเข้าเมืองและขออนุญาตทำงานของกระทรวงแรงงาน ส่วนกลุ่มที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติดำเนินการทุกขั้นตอนในศูนย์ เพิ่มเวลาคือเปิดดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเจ้าหน้าที่เป็น 2 ผลัด ในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากคือ เชียงใหม่ ระนอง ภูเก็ต และศูนย์ OSS กรุงเทพมหานครที่กระทรวงแรงงาน เพิ่มช่องทางคือ ให้ยื่นคำขอรายงานตัวฯ ได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำหรับการยื่นคำขอในเขตกรุงเทพมหานคร และที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำหรับการยื่นคำขอในจังหวัดอื่น นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางโดยการยื่นคำขอรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางานที่ http://www.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 24.00 น. ซึ่งเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วระบบจะรายงานผลยืนยันการลงทะเบียน หลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2561 กระทรวงแรงงานจะส่ง SMS ไปยังนายจ้างตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในแบบลงทะเบียนทางออนไลน์ เพื่อนัดวันดำเนินการต่อ หรืออาจจะสแกน QR CODE ก็ได้ โดยขณะนี้มียอดการลงทะเบียนออนไลน์แล้วกว่า 160,000 คน 

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ฯ สามารถดำเนินการได้ไม่เกิน 3,000 คน จึงขอแนะนำว่าหากวันนี้ยังไม่ได้รับคิว ขอให้ไปลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานไว้ก่อน เพื่อรายงานตัวยืนยันการดำเนินการ ซึ่งจะเปิดให้ยื่นได้ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2561 และขอย้ำว่าจะไม่มีการขยายเวลาแน่นอน หากไม่มาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่อาศัยและทำงานในประเทศไทยได้ ทั้งยังมีความผิดตามกฎหมาย ในข้อหา “ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน” ต้องระวางโทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว แรงงานต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรส่วนนายจ้างก็จะมีความผิดข้อหา “รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน” ต้องระวางโทษปรับ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และหากกระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 3 ปี 

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2561 กระทรวงแรงงานจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อและจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งในส่วนของออนไลน์และแจ้งที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อประมวลผลวางแผนการดำเนินการด้านสถานที่และกำหนดวัน เวลาเพื่อให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยจะส่ง SMS แจ้งไปยังนายจ้างเพื่อให้ดำเนินการต่อไป