รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารและติดตามงบประมาณ และระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
‘บิ๊กอู๋’ เดินหน้าหารือประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตรวจ ตัดข่าวหนังสือพิมพ์เป็นรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงระบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบติดตามผลการตรวจและคุ้มครองคนหางานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศ พร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสือประชาสัมพันธ์รูปแบบวีดีทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมและฐานข้อมูลการบริหาร จัดการเว็บไซต์กรมการจัดหางาน และหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดสถานที่และทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาบริการจัดนิทรรศการและตกแต่งคูหาการให้บริการของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
‘บิ๊กอู๋’ แจงตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตเงินคนพิการ ม.33 และ 35
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
การจัดซื้อจัดจ้าง
 1 2 3 >  Last ›