รายการ ประเภท
บริษัท สุวรรณพาณิชย์ จำกัด
ข่าวประกาศรับสมัคร
บริษัท เอ็นโซลูชั่น เซนเตอร์ จำกัด
ข่าวประกาศรับสมัคร
ชัยพลาสติก (16/06/2560)
ข่าวประกาศรับสมัคร
บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด
ข่าวประกาศรับสมัคร
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ข่าวประกาศรับสมัคร
บริษัท โปรมีโก้ เซอร์วิส จำกัด
ข่าวประกาศรับสมัคร
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด
ข่าวประกาศรับสมัคร
บริษัท สิบแปด กุมภาพันธ์ จำกัด
ข่าวประกาศรับสมัคร
สอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (กระดาษต่อเนื่อง) เพื่อใช้ในการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานคนต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางาน รวบแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานร้านรับซื้อของเก่าย่านดินแดง 12 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​เตือนภัย ! คนหางาน อย่า ! ลักลอบไปทำงานนวดในจีน พบถูกเบี้ยวค่าจ้าง ต้องอยู่อย่างหวาดกลัว
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายจัดแสดงนิทรรศการ (Roll up) ชุดเส้นทางสู่อาชีพ จำนวน 90 ชุด
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายจัดแสดงนิทรรศการ (Roll up) ชุดเส้นทางสู่อาชีพ จำนวน 90 ชุด
การจัดซื้อจัดจ้าง
นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ ครั้งที่ 4/2560
นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4/2560
นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
นัดพบแรงงาน
นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ แนะนำแรงงานไทย การใช้ชีวิตและทำงานใน.. ประเทศอิสราเอล ญึ่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเชีย สวีเดน ฟินแลนด์ และประเทศไต้หวัน จำนวน 100,000 ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
นัดพบแรงงาน
นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
​แนะนายจ้าง นำเข้าแรงงานแบบ MOU ย้ำ! ยังไม่มีนโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
‹ First  < 180 181 182 183 184 >  Last ›