ประกาศราคากลาง  ค้นหา

วันที่ประกวดราคากลาง หัวเรื่อง ราคากลาง
30-04-2020 เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์
14-11-2016 ราคากลางเครื่องกดคิว
29-09-2016 ราคากลางเช่าอาคาร
29-09-2016 ราคากลางเช่าโต๊ะเก้าอี้