วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร
30-09-2016 ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพาณิชย์และสำนักงานโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 30-09-2016 - 07-10-2016 30-09-2016 - 07-10-2016