ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
31-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิมเพรส พริ้นติ้ง แอนด์ ไอที โซลูชั่น
31-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการส่งเสริมอาชีพและทดลองปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสุวรรณา ลาภอิทธิสันต์
29-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช
29-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
20-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายศิริพงศ์ ศิรไพบูลย์
20-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายศิริพงศ์ ศิรไพบูลย์
14-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู บี วอเตอร์ 2002
14-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์ อินเตอร์ ซัพพลาย
14-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช
14-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จำกัด
14-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายจรินทร์ พงษ์คุณากร
14-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสปอตโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางสื่อเคเบิ้ลทีวีและสถานีวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซ์มีเดีย แปดศูนย์สี่ จำกัด
09-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร ไพมณี
09-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปริ้นท์ พลัส จำกัด
09-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช
09-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีพี โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลาย
09-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
09-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
09-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ณ ยา โดยนางนิตยา อรุณศรี
09-07-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จำกัด
 1 2 3 >  Last ›