ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
15-01-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศุกร์ แอร์ ไดนาโม แบตเตอรี่ โดยนายศิรศักดิ์ ศรีฐิติรัฐกาล
15-01-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ร้านอิมเพรส พริ้นติ้ง แอนด์ เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น โดย นางชัชฎาพร สุขวิลัย
14-01-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม พริ้นท์ ชลบุรี โดยนางสาวจินดารัตน์ พิริยะปพัฒน์
14-01-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จำกัด
14-01-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช
14-01-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีพี โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลาย
10-01-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
10-01-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร ไพมณี
09-01-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จำกัด
27-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุริยา สีฟ้า
27-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางาสาวเกษร พิมล
19-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศุกร์ แอร์ ไดนาโม แบตเตอรี่ โดยนายศิรศักดิ์ ศรีฐิติรัฐกาล
18-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอฟ 16 (ไทยแลนด์) จำกัด
13-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช
12-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จำกัด
12-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าและติดต้งคู่สายสำหรับเชื่อมโยงเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
09-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก บริษัท สายธารรีสอร์ท จำกัด
09-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องจัดลำดับคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
02-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กม 6290 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.วี. ปิโตเลียม ออยล์ จำกัด
02-12-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ศน 8786 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.วี. ปิโตเลียม ออยล์ จำกัด
 1 2 3 >  Last ›