ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
10-01-2020 ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (พร้อมพนักงานขับรถยนต์) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-01-2020 ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
25-11-2019 ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12-07-2019 เผยแพร่งบทดลอง มิ.ย. 62
15-10-2018 เผยแพร่งบทดลอง ก.ย.61
01-10-2018 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง-กย61
03-09-2018 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.61
01-08-2018 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.61
02-07-2018 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.61
02-05-2018 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.61
25-04-2018 ประกาศราคากลาง เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้พลาสติก
02-04-2018 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง-เมษายน 2561
01-03-2018 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง-มีนาคม 61
02-02-2018 ประกาศแผน
02-02-2018 เปลี่ยนแผน
01-02-2018 จัดซื้อจัดจ้าง-กพ61
09-01-2018 ประกาศขายทอดตลาด
14-12-2017 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
14-12-2017 เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
01-12-2017 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 1 2 >