tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

โครงการจังหวัดพบประชาชน RSS

 

นางสาวปัทมพร ผุดเพชรแก้ว จัดหางานจังหวัดชุมพร ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดพบประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โดยมี สมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ สำนักงานฯ ได้นำบริการไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย