กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร RSS

 

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจัดงหวัดชุมพร  พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร