กิจกรรมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี RSS

 

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมวันงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561  ในวันอาทิตย์ที่  21 ตุลาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร หมูที่  7  ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมี นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี