กิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 RSS

 

นางชวนชม  บัวอนนท์  จัดหางานจังหวัดชุมพร  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาศแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบบิตร ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร