tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก RSS

 

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ณ บริเวณหน้าศุนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดชุมพรทุกหมู่เหล่า จำนวนกว่า 4,000 คัน ร่วมปั่นจักรยานในระยะทาง 29 กม.