tel โทรศัพท์ : 077504364-5 email cpn@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
เตือน ! ระวังถูกหลอกไปทำงานนวดในรัฐกาตาร์ หลังพบนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง
กรมการจัดหางาน สั่งระงับการเดินทางหลังพบพฤติกรรมจะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ
กรมการจัดหางาน ชวนนักศึกษาจบใหม่ หางาน ผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Job
สมาคมประมงและผู้ประกอบการประมงขานรับค่าจ้างขั้นต่ำแรงงานประมง 12,000 บาท พร้อมอัดสวัสดิการเพียบ ! ดึงแรงงานไทยทำงาน
ขั้นตอนการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา หลังผ่านการสัมภาษณ์คัดกรองแล้ว
จัดหางานจังหวัดชุมพร จัดประชุมชี้แจงนายจ้างเกี่ยวกับขั้นตอนการเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560
ขั้นตอนการตรวจสัญชาติของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ณ ศูนย์บริการตรวจสัญชาติจังหวัดระนอง