tel โทรศัพท์ : 077504364-5 email cpn@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ข่าวดี!! กรมการจัดหางานมีแผนรับสมัครคนไทยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น ปี 2563 รวม 5 ครั้ง New
ด่วน !! กรมการจัดหางาน เปิดลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์ www.toea.doe.go.th New
กรมการจัดหางาน ส่งคนงานไทยที่จะไปทำงานเกาหลี กว่า 200 คน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ New
ข่าวดี!! รับสมัครชายไทยไปทำงานไต้หวัน รับ 23,100 เหรียญไต้หวัน/เดือน New
เผย!! ผลการสำรวจคนหางานพึงพอใจการให้บริการจัดหางานมากเกือบเต็มร้อย New
วารสารประจำเดือน ตุลาคม 2562
กกจ.จับมือ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด MOU ให้คนต่างด้าวกว่า 2 ล้านคน
รัฐบาลมาเลเซียปรับปรุงเกณฑ์ในการจ้างแรงงานต่างชาติภาคบริการในร้านอาหาร
กรมการจัดหางาน MOU 7 หน่วยงานร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ
กรมการจัดหางาน ให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-SERVICE
นายจ้างเร่งดำเนินการตามมติ ครม. นำเข้า MOU โดยไม่ต้องออกนอกประเทศ
ผู้บริหารชุมพรโอเชี่ยน กรุ๊ป รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
รับสมัครงานเพื่อไปทำงานประเทศไต้หวัน
ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562
ส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
ก.แรงงาน - กต. มั่นใจบูรณาการช่วยเหลือลูกเรือไทยในโซมาเลียกลับประเทศอย่างปลอดภัย
‘หม่อมเต่า’ ห่วงใยแรงงานไทยถูกลอยแพในโซมาเลีย
จัดหางานจังหวัดชุมพรแนะวิธีทำงานในต่างแดนอย่างถูกต้อง
ประกาศรายชื่อบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าประเทศฟินแลนด์
 1 2 >