tel โทรศัพท์ : 077504364-5 email cpn@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
บริษัท เอดี เอ็กซ์เพรส จำกัด J&T Express รับพนักงานด่วน New
จัดหางานชุมพรจัดฝึกอบรมอาชีพสู้วิกฤต โควิด - 19 New
เตือนภัยสังคมออนไลน์ พฤติกรรมการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ New
ประกาศ คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว New
ใครตกงานจากพิษโควิด-19 เชิญทางนี้ !!
ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ ดำเนินการและกำชับแรงงานต่างด้าว ปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อลดอัตราเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน
กำหนดสัมภาษณ์ผู้สมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงาน
จัดหางานจังหวัดชุมพร จัดมาตรการเข้มรณรงค์ให้ประชาชนใช้บริการผ่านออนไลน์ สู้โควิด-19
แจ้งถึงนายจ้าง/สถานประกอบการณ์ ขอให้ควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าว ในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
จัดหางานจังหวัด ไม่ทอดทิ้งกลุ่มผ้รับงานไปทำที่บ้าน ให้กู้ยืมกองทุนฯ อัตราดอกเบี้ย 0 %
หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ใช้บริการ E-Service
จัดหางาน หนุนกลุ่มผุ้ต้องขัง ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ป้องกัน COVID-19
แนวทางการดำเนินการบริหารแรงงานต่างด้าว ตามมติ ตรม. หลังศูนย์ OSS ปิด
ด่วนที่สุด กรมการจัดหางาน ออกมาตรการเร่งด่วน จำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
กรมการจัดหางาน บริการออนไลน์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อ โควิด-19
ไต๋หวันออกมาตรการการป้องกันโควิด-19 ต้องกรอกหนังสือรับรองสุขภาพ
กรมการจัดหางาน ชะลอการจัดส่งแรงงานไปอิสราเอล
กระทรวงแรงงานเคาะ 40 อาชีพห้ามคนต่างด้าวทำ
คัดกรองเข้ม แรงงานไทยไปเกาหลี ป้องกันการแพร่ โควิด - 19
 1 2 >