tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
กรมช่างโยธาทหารอากาศ ได้ดำเนินโครงการศึกษาภายนอก ตามโครการส่งเสริมแนะแนวอาชีพให้แกบุคลากรในการเตรียมตัวสอบรับราชการทุกหน่วยงาน New
กรมการจัดหางานประกาศข่าวดี!! รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษ..มาเก๊า
จัดหางานชุมพร ย้ำเตือนคนไทย ทำงานต่างประเทศให้ไปอย่างถูกกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ !!!
คนต่างด้าว ที่ยื่นต่อใบอนุญาตทำงานแล้ว แต่เอกสารหลักฐานยังไม่ครบ ต้องยื่นหลักฐานเพิ่มภายใน 15 พ.ค.66 !!!
กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษ..มาเก๊า จำนวน 3 ตำแหน่ง 17 อัตรา
บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
SURATTHANI JOB FAIR 2023 24 - 25 พฤษภาคม 2566
กรมการจัดหางาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศมาเลเซีย ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 12 อัตรา
กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 12 ประเภทการอุตสาหกรรมการผลิต (เพศชาย) ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2566
กรมการจัดหางาน พร้อมบริการประชาชน ผ่าน e-Service
ประชาสัมพันธ์ ... องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น เปิดให้ปรึกษาแก่ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคเป็นเสียงภาษาไทยด้วยการโทรออนไลน์ผ่าน Application Zoom
กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานใน...ไต้หวัน ตำแหน่ง แรงงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
ประกาศ !! กรมการจัดหางานได้รับการประสานงานจากสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย รับสมัครพนักงานนวด จำนวน 14 อัตรา
ประกาศ !! แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ...ญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ !!! ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ เปิดรับสมัคร สตรีและประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 65
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข่าวดี !! เปิดรับสมัครผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น IM Jpan ปี2566 ครั้งที่ 3
นายจ้าง/สถานระกอบการที่ยื่นเอกสารการต่ออนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวไม่ครบถ้วน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 พ.ค.66
 1 2 3 >  Last ›