tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดอาคาร จำนวน 10 อัตรา New
ประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการ เฉพาะกิจการประมงทะเล New
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศมาเลเซีย ตำแหน่งพนักงานนวด New
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
ด่วน!! กรมการจัดหางานให้ยื่นคำร้องขอต่อใบอนญาตทำงานและชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุภายใน 13 ก.พ.66 และสามารถยื่นเพิ่มเติ่มได้ภายใน 15 พ.ค.66
แรงงานสัญชาติลาว ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 13 ก.พ.66 ขอรับอนุมัติบัญชีรายชื่อ (์Name list) จากทางการ สปป.ลาว ก่อนยื่นอนุญาตทำงาน
เตือน!! นายจ้าง/สถานประกอบการให้รีบดำเนินการแจ้งข้อมูลผู้ติดตามคนต่างด้าว ตามมติ 5 ก.ค.65
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม (ภาษากัมพูชา)
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน กิจการร้านอาหารไทย
ข่าวดี !! รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ มาเลเซียอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติทำงานในภาคประกอบการคลังสินค้าบนบก (Land Warehouse)
ข่าวประชาสัมพันธ์ UAE ประกาศถึงภาคเอกชน เหลือเวลา 50 วัน ในการบรรลุเป้าหมายการจ้างงานคนยูเออี (Emiratisation)
ข่าวประชาสัมพันธ์ คนไทยถูกจับกุมในงานมหกรรมอาหารนานาชาติ ในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ UAE ประกาศลดค่าปรับสำหรับผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวและเพิ่มค่าปรับสำหรับผู้ถือวีซ่าถิ่นพำนักกรณีพำนักอยู่ในประเทศเกินระยะเวลาที่กำหนด
ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทำคลิปส่งเข้าประกวด โครงการ สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3 หัวข้อ จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจ การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน
ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมติ ครม. 5 ก.ค.65
ระบบ E-service กรมการจัดหางานใช้ง่ายขึ้นด้วยบัตรประชาชนใบเดียว
จัดหางานจังหวัดชุมพร ขอเชิญนายจ้างเข้าร่วมประชุมชี้แจงการต่อใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมมติ ครม.5 ก.ค.65
 1 2 3 >