ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
กรมการจัดหางาน เดินหน้าลุยจับต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย ส่งกลับประเทศต้นทางกว่า 7,200 ราย
ลูกเรือประมงที่โซมาเลีย กลับถึงไทยแล้ว 18 คน พร้อมดูแลส่งกลับบ้านปลอดภัย
กกจ. จับมือ กนอ. ร่วมบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลแรงงานต่างด้าว ลุยพัฒนาระบบ ‘สมาร์ทเซอร์วิส’ ยกระดับการให้บริการผู้ประกอบการในนิคมฯ
กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนาวิชาการ “อนาคตตลาดแรงงานไทย” หวังวางแผนผลิต/พัฒนากำลังแรงงาน ตรงความต้องการตลาด
ก.แรงงาน - กต. มั่นใจบูรณาการช่วยเหลือลูกเรือไทยในโซมาเลียกลับประเทศอย่างปลอดภัย
‘หม่อมเต่า’ ห่วงใยแรงงานไทยถูกลอยแพในโซมาเลีย
จัดหางานจังหวัดชุมพร เดินหน้าตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมผู้กระทำผิด เกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว
จัดหางานจังหวัดชุมพรแนะวิธีทำงานในต่างแดนอย่างถูกต้อง
ประกาศรายชื่อบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าประเทศฟินแลนด์
ห้ามคนต่างด้าวเร่ขายสินค้าหรือตั้งร้านขายสินค้า
สูงวัยอย่างมีคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร เชิญชวนแรงงานอกระบบและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฝึกอาชีพ "การทำผ้ามัดย้อม"
แนะแนวการศึกษายุคใหม่ เด็กไทยวัดบุคลิกภาพได้เพียงปลายนิ้ว
ประธานอาเซียน 2562 : อินโด-แปซิฟิกและเศรษฐกิจสีน้ำเงิน
ประธานอาเซียน 2562 : เป้าหมายและความท้าทาย การพัฒนาร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
อาเซียน 2562 อาเซียนภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรม (จบ)
อาเซียน 2562 อาเซียนภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรม (1)
ประธานอาเซียน 2562 ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล และยั่งยืน (จบ)
ประธานอาเซียน 2562 ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล และยั่งยืน (1)