tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
นายสุชาติ ชมกลิ่น รมต.กระทรวงแรงงาน ได้ทำ MOU ร่วมกับ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในการเปิดตลาดด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ30กว่าปี
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น (เพศชาย) ครั้งที่ 1/2565 รับสมัครระหว่างวันที่ 30พ.ค. - 3 มิ.ย. 65
กรมการจัดหางาน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหางานด้วยระบบ E-service รองรับคนหางานทั่วประเทศ
18 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย
ก.แรงงานเตือนภัย SMS หลอกลวงคนหางาน อ้างชื่อบริษัทดังให้เงินเดือนสูง ทำงานที่บ้านได้
ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
เตือนแรงงาน 3 สัญชาติ ขอเอกสารต่ออายุทำงานในไทยก่อน 1 ส.ค.2565
ครม.ไฟเขียว ตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ พบไม่มีใบอนุญาตทำงาน จับขึ้นทะเบียนทันที
ขอเชิญร่วมงาน
กรมการจัดหางาน เตือนคนหางานทำประกันโควิด ก่อนเดินทางทำงานเกาหลี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
แบบฟอร์ม แจ้งการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้าพื้นที่จังหวัดชุมพร
คำสั่งจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง covid-19 เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
นายจ้าง/สถานประกอบการสามารถแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ e-workpermit.doe.go.th
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 4346/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของเรือประมงจังหวัดสมุทรสาครเข้าเทียบท่าเรือในพื้นที่จังหวัดชุมพร (ฉบับที่ 3)
ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออก พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด
ประกาศเตือนภัยฉบับที่ 31/2563
 1 2 3 >