ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ห้ามคนต่างด้าวเร่ขายสินค้าหรือตั้งร้านขายสินค้า
ชื่นมื่น ไทย-ลาว ร่วมหารือกำหนดแนวทางดำเนินการ หลังใบอนุญาตทำงานของแรงงานลาวจะหมดอายุ
แจ้งเตือนการไปทำงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
สูงวัยอย่างมีคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร เชิญชวนแรงงานอกระบบและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฝึกอาชีพ "การทำผ้ามัดย้อม"
เตือนแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกงาน ต้องแจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดทราบ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ สุงสุด 20,000 บาท
แนะแนวการศึกษายุคใหม่ เด็กไทยวัดบุคลิกภาพได้เพียงปลายนิ้ว
ประธานอาเซียน 2562 : อินโด-แปซิฟิกและเศรษฐกิจสีน้ำเงิน
ประธานอาเซียน 2562 : เป้าหมายและความท้าทาย การพัฒนาร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
อาเซียน 2562 อาเซียนภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรม (จบ)
อาเซียน 2562 อาเซียนภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรม (1)
ประธานอาเซียน 2562 ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล และยั่งยืน (จบ)
ประธานอาเซียน 2562 ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล และยั่งยืน (1)