ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
บิ๊กแรงงานห่วงคนไทยถูกลอยแพในต่างแดน สั่งคุมเข้มตรวจสอบ จับกุมผูักระทำผิด New
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร เชิญชวนแรงงานอกระบบและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฝึกอาชีพ "การทำผ้ามัดย้อม" New
เตือนแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกงาน ต้องแจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดทราบ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ สุงสุด 20,000 บาท New
วันนัดพบแรงงาน 1 พฤษภาคม 2562 New
จัดหางานจังหวัดชุมพร จับมือ เรือนจำจังหวัดชุมพร สร้างอาชีพผู้ต้องขัง
จ้างงานผู้สูงอายุ สร้างคุณค่าผู้สูงวัย
แรงงานต่างด้าวได้เฮ!! กรน.เห็นชอบผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศช่วงประเพณีสงกรานต์
จัดหางานจังหวัดชุมพร เร่งแนะแนวอาชีพเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพ ผู้ต้องขัง ตามแนวทางประชารัฐ
ครม.เห็นชอบขยายเวลาจดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในเรือประมง
แนะแนวการศึกษายุคใหม่ เด็กไทยวัดบุคลิกภาพได้เพียงปลายนิ้ว
คู่มือนักเรียน นักศึกษา เพื่อการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน/ช่วงว่างจากการเรียน
ประธานอาเซียน 2562 : อินโด-แปซิฟิกและเศรษฐกิจสีน้ำเงิน
ประธานอาเซียน 2562 : เป้าหมายและความท้าทาย การพัฒนาร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
อาเซียน 2562 อาเซียนภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรม (จบ)
อาเซียน 2562 อาเซียนภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรม (1)
ประธานอาเซียน 2562 ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล และยั่งยืน (จบ)
ประธานอาเซียน 2562 ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล และยั่งยืน (1)