tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

จัดหางานจังหวัดชุมพร สั่งการเจ้าหน้าที่จับตาสื่อโซเชียล เร่งเตือนประชาชนป้องกันถูกหลอกค้ามนุษย์ RSS