tel โทรศัพท์ : 077504364-5 email cpn@doe.go.th

กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กลุ่มบอลไฟ) RSS

 

กลุ่มการทำลูกบอลไป นายกษิดิศ  ศรีนวล อยู่บ้านเลขที่ 179/1 หมู่ที่ 9  ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โทร.093-613-1452