tel โทรศัพท์ : 077504364-5 email cpn@doe.go.th

กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กลุ่มเพาะเห็ดฟางพรุใหญ่) RSS

 

กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านพรุใหญ่ อยู่บ้านเลขที่ 4/10 หมู่ที่ 6 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โทร.083-388-5457