tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

ร่วมกิจกรรมจังหวัดพบประชาชน RSS

 

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 นายชวภณ ศตนันท์นารา จัดหางานจังหวัดจันทบุรี รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดพบประชาชน ครั้งที่ 1/2563 ณ วัดชลธีพฤกษาราม หมู่ที่ 1 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  กิจกรรมประกอบไปด้วย การแนะนำตำแหน่งงานว่าง แจกเอกสารเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย