tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน เพาะเห็ดฟาง RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร จัดโครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน หลักสูตร "การเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม" ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2559 ณ บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร