อธิบดี กกจ. ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลา พัทลุง และจังหวัดตรัง

 

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.15 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 56 จังหวัดสงขลา เพื่อลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลา พัทลุง และจังหวัดตรัง โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย