ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
20-03-2023 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๑ นค ๙๖๗ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
08-03-2023 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ – มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลักซ์เพอร์ตี้แพลนเน็ท จำกัด
08-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ จำนวน ๒ คัน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ – มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจาก กรีนเนท จำกัด
08-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โทแพซเทค จำกัด
09-02-2023 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี. สมาร์ท ซัพพลาย
18-01-2023 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นดาดฟ้า ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องทำงานผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และห้องเก็บพัสดุ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน วิชัยการช่าง
19-12-2022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จำกัด
10-11-2022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
26-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบเว็บไซต์กรมการจัดหางาน ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน (๖ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เด็พธเฟิร์ส จำกัด
26-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โทแพซเทค จำกัด
26-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบให้บริการทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๖๙๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอยซ์เทล จำกัด
21-09-2022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลักซ์เพอร์ตี้แพลนเน็ท จำกัด
21-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ จำนวน ๒ คัน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจาก กรีนเนท จำกัด
16-09-2022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘ กร ๓๓๗๒ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู่เปี๊ยกยนต์
07-09-2022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
30-08-2022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริษัท บาลานซ์โซลูชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด
29-08-2022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ นค ๙๖๗ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
03-08-2022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๒๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี. สมาร์ท ซัพพลาย
25-07-2022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน วิชัยการช่าง
29-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข โปรแกรมและฐานข้อมูลการบริหารจัดการเว็บไซต์กรมการจัดหางาน และหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด
 1 2 >