กรมการจัดหางาน ร่วมประชุม MOL-ILO Strategic Meeting RSS

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม   MOL-ILO Strategic Meeting   ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน  ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน และ  นายเกรม บักเลย์ (Mr. Graeme Buckley) ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้แนะนำเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือภายใต้แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศ พ.ศ. 2562-2564   (Thailand Decent Work Country Program 2019-2021) และรายงานความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ และแผนงานหลักของแต่ละโครงการภายใต้โครงการความร่วมมือ ILO ระหว่างปี พ.ศ. 2563-2564