อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมงานแถลงข่าวโครงการเดิน-วิ่งการกุศล “Safety Thailand Run 2020” ครั้งที่ 1 RSS

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงาน  “Safety Thailand Run 2020” ครั้งที่ 1 โครงการเดิน-วิ่งการกุศล  เพื่อสืบสานตามพระปณิธาน : การพัฒนางานความปลอดภัยแก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ และสุขภาวะองค์รวม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม คณะกรรมการด้านแรงงานสัมพันธ์ (ครส). ชั้น 1 อาคาร 15 ชั้น กระทรวงแรงงาน 

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ณ อุทยานพุทธมณฑล จ.นครปฐม