รองอธิบดีกรมการจัดหางานเข้าพบสถานประกอบการเพื่อหารือการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม​ตามมาตรา35 RSS

 

วันที่ 16 กรกฎาคม​ 2564 เวลา 13.30​ น. นายอรเทพ อินทรสกุล  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าพบ นายจเด็จ สวัสดิ์วงษ์ ประธานบริษัท ยามาโตะ อีส​เทิร์น​ จำกัด เพื่อหารือการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ณ บริษัท ยามาโตะ อีสเทิร์น จำกัด​ 150/61 หมู่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี