สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ได้ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือแรงงานด้านอาหาร RSS

 

               วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ได้ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือแรงงานด้านอาหารให้แก่แรงงานต่างด้าว เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายด้านอาหารให้แก่คนงาน ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน(นายสุชาติ ชมกลิ่น) โดยดำเนินการแจกข้าวกล่องตามแคมป์ก่อสร้าง 90 แคมป์ และแรงงานต่างด้าว 9,531 คน