สจก.8จัดกิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ ประจำปี 2563 RSS

 

       วันที่ 16 ธ.ค. 2562  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 จัดโครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ ประจำปี 2563 จัดฝึกอบรมอาชีพเพื่อการมีงานทำ หลักสูตร "การทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง" โดยมีคนพิการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 9 คน ณ ชุมชนพระยาประสิทธิ์  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร