มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมความพร้อมเพื่อฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น RSS

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..

#งานจัดหางานต่างประเทศ โทร.0-5311-2911-4 ต่อ 20 ทุกวันเวลาราชการ