แม่ค้าหาบเร่ซึ้ง“นายก”สั่ง“รมว.เฮ้ง”ช่วย 2 ต่อ เหมาข้าวกล่องแจกแคมป์คนงาน RSS