รายการ
คำสั่งเเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนปลัดกระทรวงแรงงาน เเละหนังสือข้อตกลงร่วมกัน
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.แทรคทาเลนท์ จำกัด]
แจ้งข้อมูลรายละเอียด บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563
การอนุมัตินายจ้างเข้าใช้ระบบและต่ออายุบัตรประจำตัวนายจ้าง
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ จำนวน 1 อัตรา
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย รับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือ จำนวน 1 อัตรา
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมู,นิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน
คณะเกษตรศาสตร์ มช. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
โรงพยาบาลสวนปรุง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 28 อัตรา ถึง วันที่ 8 ก.พ. 62
ตู้งาน Job box พร้อมให้บริการแล้ว
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6)
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8)