การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2564

 

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ชั้น 2 กรมการจัดหางาน โดยมี นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกรมการจัดหางาน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมประชุม