การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 11/2564

 

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ชั้น 2 กรมการจัดหางาน โดยมีนายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางานพร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม