รมว.เฮ้ง ส่งรองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่เมืองลำพูน มอบเครื่องมือทำกินพร้อมทุนประกอบอาชีพ ช่วย “เด็กชายขอบ”

 

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดงานมอบเครื่องมือทำกินพร้อมเงินทุนประกอบอาชีพ แก่นายสุขสันต์ ตาก่ำ ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งได้รับสิทธิช่วยเหลือตามม. 35 สนับสนุนการประกอบอาชีพซ่อมรถจักรยานยนต์ ณ บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 2 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในงาน

นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายขอบ โดยมอบหมายตนลงพื้นที่จังหวัดลำพูนตรวจเยี่ยมการประกอบอาชีพผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือกลุ่ม “เด็กชายขอบ” ที่มีการนำความรู้จากการฝึกทักษะอาชีพ ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว ยกระดับความเป็นอยู่

สำหรับนายสุขสันต์ ตาก่ำ เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ หลักสูตร ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน หลังผ่านการอบรมแล้ว กรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนได้ติดตามผลการมีงานทำ พบว่านายสุขสันต์ มีภาระหน้าที่เป็นผู้ดูแลมารดา นางลั่นทม ตาก่ำ ที่เป็นผู้พิการทางการเห็นและการเคลื่อนไหว  แต่มีความพยายามประกอบอาชีพรับซ่อมรถจักรยานยนต์เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว และยังขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้งาน ทั้งไม่มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพ ซึ่งกรณีนายสุขสันต์สามารถขอใช้สิทธิมาตรา 35 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบอาชีพจากสถานประกอบการ มูลค่า 114,245 บาทต่อปีได้ ประกอบกับบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส จำกัด ได้ยื่นแบบคำขอการให้ความช่วยเหลือ ตามสิทธิมาตรา  35 กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน กรมการจัดหางานจึงเป็นคนกลางประสานให้ 2 ฝ่าย ทั้งผู้ขอรับความช่วยเหลือ และผู้ต้องการให้ความช่วยเหลือได้ปฏิบัติตามมาตรา 35 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ต่อไป

“ในวันนี้ ดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวัสดุอปกรณ์ และเงินทุนในการประกอบอาชีพ ให้กับนายสุขสันต์ ตาก่ำ ซึ่งถือเป็นผู้หนึ่งที่มีความพยายามพัฒนาตนเอง ยกระดับทักษะความสามารถเพื่อมีอาชีพ มีรายได้ สร้างโอกาสให้ตัวเองและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมการมีงานทำ ให้ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้ที่เหมาะสม พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้คนไทย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้รับโอกาส ขจัดความเหลื่อมล้ำ ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน” รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว 

ด้านนายสุขสันต์ ตาก่ำ ผู้ผ่านการอบรมฯและได้รับสิทธิตามม.35 กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจ และขอบคุณจริงๆ ตนมีรายได้ให้แม่ ให้น้อง ครอบครัวเราดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก มีอาชีพเป็นหลักแหล่งได้ทำงาน หากต้องทำงานไกลบ้าน จะไม่สามารถดูแลแม่ได้ ซึ่งบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส จำกัด ได้มอบเงิน จำนวน 52,000 บาท เพื่อเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น ปั้มลม ยางใน ยางนอกไขควง ประแจ แบตเตอรรี่ หลอดไฟ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ มูลค่า 42,345 บาท และช่วยเหลือเงินค่าไฟฟ้า ซื้อวัสดุและอะไหล่ ช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565  จำนวน 19,900 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,245 บาท