ข้อมูลความเคลื่อนไหวบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก (ลูกจ้างชั่วคราว)

  

FILE PDF

 1. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1
 2. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2
 3. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 1
 4. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 2
 5. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 (ปัจจุบัน)
 6. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (ปัจจุบัน)
 7. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์ 2562)
 8. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2562)
 9. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง
 10. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมการจัดหางาน
 11. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมการจัดหางาน (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒)