รอบรู้เรื่องราว กบข. เรื่องความคืบหน้าการเสนอแก้ไขกฎหมาย RSS

 

รอบรู้เรื่องราว กบข. ครั้งนี้ มาอัปเดตความคืบหน้าการเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อสมาชิกซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี 2566 ค่ะ โดยท่านสามารถนำข้อมูลนี้ไปแชร์ต่อให้กับเพื่อนสมาชิกในหน่วยงานของท่านได้เลยนะคะ

สำหรับการเสนอแก้ไขกฎหมายครั้งนี้เป็นการปลดล๊อกประเด็นสำคัญที่สมาชิกสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นั่นคือ "การออมเพิ่มได้มากกว่า12%" ซึ่งสถานะในขณะนี้ กระทรวงการคลังได้นำส่งร่างกฎหมายไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปแล้ว

นอกจากนี้ กบข. ยังได้เสนอแก้ไขกฎหมายในประเด็นอื่นที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกด้วย ได้แก่

- สมาชิกสามารถนำเงินชดเชย และเงินประเดิม(ถ้ามี) ไปเลือกแผนได้เช่นเดียวกับเงินสะสม เงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) และเงินสมทบ

- สมาชิกที่บรรจุเข้ามาใหม่แล้วไม่ได้เลือกแผนการลงทุน เงินทั้งหมดจะนำไปลงทุนในแผนสมดุลตามอายุ

- ผู้ออมต่อกับ กบข. จะสามารถเลือกแผนการลงทุนได้

- สมาชิกจะสามารถโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นเข้ามายัง กบข. ได้