สิทธิ์รับเงิน กบข. คืนเป็นอย่างไร RSS

 

[รอบรู้เรื่องราว กบข.] เงินที่สมาชิกแต่ละท่านจะได้รับจาก กบข. เมื่อออกจากราชการจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ 3 เงื่อนไขหลัก คือ สาเหตุที่ออกจากราชการ อายุราชการ และสิทธิ์เลือกรับเงินบำเหน็จหรือบำนาญจากกรมบัญชีกลาง

หากอยากรู้ว่าสิทธิ์รับเงิน กบข. คืนเป็นอย่างไร? สมาชิกจะได้เงิน กบข. ส่วนไหนคืนบ้าง? สามารถดูรายละเอียดได้ที่ภาพโพสต์นี้ https://www.facebook.com/gpf1179/posts/3297365236966699/ หรือดูวิดีโอเรื่อง "สิทธิ์การรับเงิน กบข. และ สิทธิประโยชน์สมาชิก" ได้ที่ https://youtu.be/QU1Kqc_esdM