กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ RSS

 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน โดยการเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการจัดหางานเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ตลอดพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕