รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านฯ RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีความเข้มแข็งที่เป็น Best Practices ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีความเข้มแข็งที่เป็น Best Practices ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนางสาวเพ็ญวดี รัตตกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 95 คน ร่วมประชุม 

สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางการคัดเลือกกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีความเข้มแข็งที่เป็นเป็น Best Practices เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน และส่งเสริมผู้รับงานไปทำที่บ้านให้มีความเข้มแข็งต่อไป