ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 1 มกราคม-มีนาคม 2564 RSS

 

อ่านข้อมูลวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก คลิก เข้าชมที่เว็บไซต์ 

Facebook Fanpage

"ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก"