ประชุมปิดการตรวจสอบการดำเนินงานของ สจจ.อุตรดิตถ์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 


ประชุมปิดการตรวจสอบการดำเนินงานของ สจจ.อุตรดิตถ์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวันที่ 5 พ.ย. 64