ประชุมปิดการตรวจสอบการดำเนินงานของ สจจ.กาญจนบุรี ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ประชุมปิดการตรวจสอบการดำเนินงานของ สจจ.กาญจนบุรี ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 9 - 11 พ.ย. 64