อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมร่วมระหว่างกรมการจัดหางาน กรมการกงสุล และอัครราชทูตออสเตรเลีย RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมร่วมระหว่างกรมการจัดหางาน กรมการกงสุล และอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ผ่านระบบ VDO Conference 

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมร่วมกับ นายจาตุรนต์ ไชยะคำ รองอธิบดีกรมการกงสุล และ Ms. Julia Feeney อัครราชทูตและรองหัวหน้าคณะผู้แทนออสเตรเลีย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เพื่อหารือเรื่อง โครงการวีซ่าแรงงานเกษตรของออสเตรเลีย ผ่านระบบ VDO Conference  ณ ห้องประชุมกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และการพิจารณา (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ในการสนับสนุนให้ประชาชนไทยเข้าร่วมโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรออสเตรเลีย