อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 8/2564 RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบ Video Conference 

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมกรมการจัดหางาน  ครั้งที่ 8/2564  ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน  โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน  และผู้บริหารส่วนภูมิภาค ร่วมประชุม