อธิบดีกรมการจัดหางาน นำคณะผู้บริหารกรมการจัดหางาน ประชุมรับมอบนโยบายกรมการจัดหางาน ปี 2565 RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน นำคณะผู้บริหารกรมการจัดหางาน ประชุมรับมอบนโยบายกรมการจัดหางาน ปี 2565 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  นายสมชาย มรกตศรีวรรณ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารระดับสูงกรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10  สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม