กรมการจัดหางาน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันครบรอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันฉัตรมงคลฯ RSS

 

กรมการจัดหางาน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันครบรอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น.  นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ  และนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันครบรอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน  เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน