ประชุมปิดการตรวจสอบเงินราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมปิดการตรวจสอบเงินราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมปิดการตรวจสอบเงินราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงินราชการลับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยประชุมร่วมกับนางสาวพศุตม์ณิชา จำปาเทศ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน เข้าร่วมประชุม