รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือร่วมกับกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน และกองนิติการ RSS

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน และกองนิติการ ในประเด็นการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรมการจัดหางาน ณ ห้องทำงานชั้น 9 กรมการจัดหางาน โดยมี นายสมบัติ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน พร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม