ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมอวยพรปีใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน RSS

 

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน อวยพรปีใหม่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ณ ห้องทำงาน ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ นายสันติ นันตสุวรรณ นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมด้วย