รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 RSS

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายสันติ นันตสุวรรณ  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยนายวิชิต อินทรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม นางเจนจิรา เดชะรัฐ เลขานุการกรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักผู้ตรวจราชการกรม ชั้น 8 กรมการจัดหางาน